Home

Nieuwkomers hebben het vaak niet makkelijk. Het halen van het inburgeringsdiploma vraagt jarenlang naar school gaan. Veel vrijwilligers helpen daarnaast in wekelijkse persoonlijke contacten met inburgeraars. Stichting Taalkoppels Gouda organiseert deze gratis vrijwillige hulpverlening.