Informatie op stedelijk niveau

De gemeente Gouda is een belangrijke speler op het gebied van inburgeren en deze rol wordt in het nieuwe rijksbeleid alleen maar groter.

Taalhuis Gouda

Ontmoetingscafé Gouda

 • Chocoladefabriek, Steenlandzaal,
 • Klein Amerika 20,
 • elke vrijdag 10.00 tot 12.00 uur.
 • Elke vrijdagmorgen is het Ontmoetingscafé open voor elke migrant, taalcoach en andere werkers aan inburgering en integratie.

Stichting Taalontmoeting Gouda

 • Klein Amerika 20
 • 2806 CA Gouda
 • Contactpersoon: Ljjal el Harrak   Tel. 06 40916351
 • Mail: taalontmoeting.gouda@hotmail.com
 • www.taalontmoeting.nl
 • Stichting Taalontmoeting wil dat iedereen in Gouda Nederlands kan spreken, lezen en schrijven. Dat geeft een grotere kans op geluk, gezondheid en groei. Tegen een geringe vergoeding kunnen hier taallessen gevolgd worden.

Nelson Mandelacentrum

 • Bernadottelaan 79
 • 2806 JM Gouda
 • In dit centrum vindt dagelijks een scala aan maatschappelijke activiteiten dagelijks plaats.

Sociaal team Noord

 • Büchnerweg 7
 • 2803 GR Gouda

Sociaal team West

 • Walvisstraat 1
 • 2802 SB Gouda

Sociaal team Oost

 • Bernadottelaan 79
 • 2806 JM Gouda

Voor alle sociale teams geldt:  mail  :  info@sociaalteamgouda.nl
Sociale teams zijn er voor jou en je omgeving, wanneer je behoefte hebt aan ondersteuning. Je kunt bij de teams terecht met alle vragen waar je in het dagelijkse leven tegenaan loopt: werk, inkomen, wonen, zorg, gezondheid, mantelzorg, dagbesteding, je gezin of je relatie.

I-psy, interculturele psychiatrie

 • Spoorstraat 2
 • 2806 BZ Gouda
 • Tel.: 088 3583450 of 088 3589600
 • www.i-psy.nl
 • I-psy is uniek in de geestelijke gezondheidszorg. Zij helpen waar nodig in de eigen taal en cultuur.

Vluchtelingenwerk Gouda

 • Crabethstraat 38-B
 • 2801 AN Gouda
 • Te.: 0182 541580
 • Vele vrijwilligers en een professionele kracht begeleiden vluchtelingen in Gouda bij hun huisvesting, juridische vragen en een snelle integratie. Spreekuur: maandag t/m vrijdag 10-12 uur en maandagmiddag van 13 tot 15 uur.
 • gouda@vluchtelingenwerk.nl
 • mweenink@vluchtelingenwerk.nl
 • Marianne  Weenink is locatieleider Vluchtelingenwerk in Gouda.

Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming

marjovanloon@gouda.nl

 • Marjo van Loon ondersteunt vanuit gemeente Gouda vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties, die met vrijwilligers werken, adviseren en ondersteunen; onder andere op het gebied van deskundigheidsbevordering, het creëren van netwerken en beleid verwoorden voor de omgang met vrijwilligers en hun organisaties, het mobiliseren van krachten in de samenleving en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid met speciale aandacht voor vluchtelingen.

daniellerexwinkel@gouda.nl

 • Daniëlle is beleidsmedewerker ‘Werk en inkomen’ van de gemeente Gouda.

Taalcafé Bodega32, Markt 32

 • Elke eerste woensdagavond van de maand komen Nederlanders en buitenlanders met belangstelling voor andere talen en culturen op informele wijze bij elkaar. Geschikt voor netwerkuitbreiding, maar het is en blijft een café. Dus het drankje is voor eigen rekening!