De drie coördinatoren taalcoaching

Als je je wilt aanmelden bij Taalkoppels Gouda als taalcoach, kun je per mail contact opnemen met één van de drie coördinatoren. Ook als je een vraag of een probleem moet oplossen  of je hebt een goed idee…. we staan er voor open!

Marjan Veltman 2

Marjan Veltman
Gouda, 26 juni 1949
mail marjanveltman[at]hotmail.nl

HAVO, MO-A Engels
docent Engels 1988 – 2012

2011 – april 2018: Humanitas-taalcoach inburgeraars
2016 – 2018: Humanitas-coördinator taalcoaching
2016 – heden: Vrijwilliger Ontmoetingscafé
april 2018 – heden: Taalcoach en coordinator Stichting Taalkoppels Gouda

hans holt

Hans Holt
Mailadres: hans.holt[at]kpnmail.nl

Ik ben geboren in 1946 en opgegroeid in een gezin met 2 broers en 5 zussen. Mijn vader overleed op jonge leeftijd. Mijn  moeder stond er dus gedurende de opvoeding van haar kinderen grotendeels alleen voor.  Een tijd van rijkdom in sociale zin en van armoede in geldelijke zin.

Na het voortgezet onderwijs heb ik, op wat toen nog de  kweekschool heette, de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer behaald.

Ik ben daarna gestart als onderwijzer in het lager onderwijs  van 1968 tot 1976. In alle klassen les gegeven van  klas 3 t/m 6; een heerlijke tijd! Gedurende de laatste jaren in het lager onderwijs heb ik de studie Pedagogiek  A en B afgerond.

In 1976 maakte ik de overstap naar het project ‘Onderwijs en Sociaal Milieu (OSM)’ in Rotterdam, aanvankelijk als schoolbegeleider en later als hoofd van de afdeling Veldwerk.

Na de succesvolle afsluiting van dat project ben ik overgestapt naar de Schooladviesdienst Rotterdam; later omgedoopt tot Centrum Educatieve Dienstverlening. Daar werd ik hoofd van de afdeling Primair Onderwijs tot aan mijn (vervroegde) pensioen.

Ik ben de meer dan gelukkige vader van drie beeldschone dochters en ook nog eens 5 kleinkinderen. Veel meer heeft een mens niet te wensen!

Peter Eijkelenburg 1

Peter van Eijkelenburg

Veertig jaar journalistiek:
NCRV-radio Hier en Nu, Het Vrije Volk, NOS-radio, Rotterdams Dagblad, zzp-journalist, RTV Gouwestad, kwartaalblad Tidinge ( Die Goude )

Algemeen verslaggever, onderwijs-redacteur, sociaal-economisch verslaggever/opinieredacteur, parlementsredacteur, politiek verslaggever Rotterdam, kunstredacteur, hoofdredacteur regiojournaal
tv, geschreven portretten oude Gouwenaars

2008-2011: taalcoach voor inburgeringsplichtigen, Vluchtelingenwerk Nederland
2010-2018: coördinator taalcoachproject inburgering Humanitas Midden-Holland
2018 – april 2019: coördinator taalcoachproject inburgering Stichting Taalkoppels Gouda

Na zoveel jaar activiteit voor inburgeraars vind ik het  mooi genoeg geweest. Het werk blijft uiterst belangrijk,  maar mijn energie om het blijven doen nam af. Van elk vrijwilligerswerk moet enthousiasme afstralen, anders   heeft het geen zin meer.  Alle betrokkenen bij begeleiding voor inburgeraars wens  ik alle succes en vooral plezier toe bij hun activiteiten.