Persbericht

Taalcoaching nieuwkomers in Gouda onder nieuwe stichting verder!

De taalcoaching van inburgeraars in Gouda en omgeving vond tot april van dit jaar plaats onder de noemer van Humanitas Midden-Holland. Vanwege een onoverbrugbaar verschil van inzicht heeft Humanitas Midden-Holland de samenwerking met de taalcoachcoördinatoren, onder wier verantwoordelijkheid de taalcoaches werkten, beëindigd. De taalcoachcoördinatoren hebben samen met het overgrote deel van de taalcoaches besloten hun werkzaamheden onder de vlag van de Stichting Taalkoppels Gouda voort te zetten.

Inburgering:

Vluchtelingen, die vanuit oorlogsgebieden ons land binnenkomen, kunnen een (tijdelijke) verblijfsvergunning aanvragen. Voorwaarde om in ons land te blijven is dat zij binnen drie jaar zijn ingeburgerd. In die periode is het van het allergrootste belang dat zij zo snel mogelijk de Nederlandse taal en de Nederlandse omgangsvormen onder de knie te krijgen. De overheid biedt hen daarbij financiële hulp. Zelf moeten ze op zoek gaan naar een opleidingsinstituut dat hen Nederlands leert en hen bij de inburgering bijstaat. In Gouda bestaan drie opleidingsinstituten, te weten: Acceptus, Totaal en SVS. Veel inburgeraars hebben, naast de lessen bij één van deze opleidingsinstituten, de wens extra begeleiding te krijgen. Dat kan door te helpen de taallessen voor te bereiden, nog eens wat extra uitleg te krijgen of extra mogelijkheden te krijgen Nederlands te spreken. De drie opleidingsinstituten hebben besloten inburgeraars, die deze wens hebben, te verwijzen naar de Stichting Taalkoppels Gouda. Naast inburgeraars kunnen ook andere nieuwkomers, die begeleiding willen bij het leren van de Nederlandse taal, bij de Stichting Taalkoppels Gouda terecht.

Taalcoaching:

Bij de stichting hebben zich inmiddels 75 taalcoaches aangemeld, die taalcoaching aan inburgeraars en andere nieuwkomers willen geven. Onder leiding van de drie taalcoachcoördinatoren worden de verzoeken om ondersteuning verdeeld.
Inburgeraars en andere nieuwkomers, die zich hebben gemeld bij de Stichting Taalkoppels Gouda, krijgen eerst een intakegesprek met één van de coördinatoren. Daarna wordt aan betrokkene een taalcoach voorgesteld. Als het tijdens een gesprek tussen de betrokkene en de taalcoach klikt, dan start de taalcoaching. De taalcoaching duurt totdat het inburgeringsexamen is behaald.

Bestuur van de Stichting Taalkoppels Gouda.

Het bestuur van Stichting Taalkoppels Gouda bestaat uit: Henk Revoort (voorzitter), Gerdien Kuiper-Gilhuis en Jaap Warners. Heeft u belangstelling ook taalcoach te worden bij de Stichting Taalkoppels Gouda, dan kunt u zich melden bij één van de coördinatoren taalcoaching. Hun e-mailadressen zijn: petervaneijkelenburg49@gmail.com; hans.holt@kpnmail.com of marjanveltman@hotmail.nl.

Op de website www.taalkoppelsgouda.nl kan verdere informatie worden verkregen.