Zelfs de koning vindt er wat van…..

In de troonrede van 18 september jl. bevestigde onze koning het belang van taal voor integratie: ‘Nederland is een land van vrijwilligers….’  en ook  ‘Werk en taal zijn immers de kortste weg naar volwaardig meedoen in de samenleving’. Wij vatten dit graag op als een pluim voor onze taalcoaches!

De volledige passage uit de troonrede luidt als volgt:
‘Bouwen aan een hechte samenleving gaat uiteraard ook over integratie. In de voorstellen voor een nieuw inburgeringsstelsel  kunnen en moeten statushouders direct aan het werk gaan en zo snel mogelijk goed Nederlands leren’. Meedoen in de samenleving begint met taal. Zo is het maar net!