Samenwerkingsovereenkomst met Acceptus getekend!

Op 31 oktober 2018 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting Taalkoppels Gouda en het opleidingsinstituut Acceptus getekend. Acceptus verzorgt de opleiding aan en bereidt inburgeraars woonachtig in Gouda en omgeving voor op hun inburgeringsexamen. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd over het verstrekken van persoonsgegevens, indien een inburgeraar van Acceptus extra ondersteuning en begeleiding door een taalcoach van de stichting Taalkoppels Gouda wenst. Ook is in de overeenkomst bepaald hoe en onder welke voorwaarden Acceptus en de stichting elkaar over en weer informeren over de voortgang van de opleiding van de inburgeraar. De overeenkomst is mede ingegeven door de nieuwe privacyregels (AVG), die sinds mei van dit jaar van kracht zijn.

Ook met de beide andere opleidingsinstituten in Gouda (Totaal en SVS) zullen waarschijnlijk soortgelijke samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten. De gesprekken hierover zullen binnenkort plaatsvinden.