Intervisie vrijwilligers

Goed nieuws op het gebied van de voorgenomen intervisie-bijeenkomsten. We zijn zeer gelukkig dat Gwyn van der Giessen bereid is intervisie voor onze taalcoaches te leiden. Gwyn heeft veel ervaring met trainingen voor sociale vaardigheden: gesprekstechnieken, teambuilding en intervisie. Daarnaast is ze docent Nederlands geweest op het ROC Mondriaan op A 1, A 2, B 1 en B 2 niveau. Ze is goed op de hoogte van de actuele problematiek rond inburgering. Ook is zij werkzaam als viooldocent: folk en klassiek.
Er komen twee intervisie-bijeenkomsten voor taalcoaches die inburgeraars op niveau A 0, A 1 en beginnend A 2 begeleiden. Plus twee trainingen voor taalcoaches die werken met A 2, B 1 en B 2- inburgeraars.

De trainingen zijn medio februari en medio maart 2019.
Bericht over data, tijdstip en plaats volgt .
Belangstelling voor deelname graag doorgeven aan je Taalkoppels-coördinator.