Verslag van de bijeenkomst ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van de stichting Taalkoppels Gouda

Op vrijdagavond 23 augustus 2019 waren een dertigtal taalcoaches en het bestuur aanwezig in het Nelson Mandela Centrum in Gouda voor de viering van het éénjarig bestaan van de stichting Taalkoppels Gouda.

Voorzitter, Henk Revoort, opende de bijeenkomst met een felicitatie aan de grote groep vrijwilligers, die het werk van de stichting mogelijk maken. Hij blikte kort terug op de resultaten die het afgelopen jaar zijn behaald. Ook keek hij vooruit op de zaken die het komende jaar op de vrijwilligers van de stichting af zullen komen.

Vervolgens gaf hij het woord aan Marjo van Loon, projectleider integratie nieuwkomers van de gemeente Gouda. In een heldere presentatie ging Marjo in op de plannen van de regering rond de nieuwe inburgeringswet. In de nieuwe wet komt de regie van de inburgering bij de gemeente te liggen. Voor elke nieuwkomer wordt een op de persoon toegeschreven plan gemaakt hoe zijn/haar inburgering zal verlopen. Het opleidingsniveau is standaard bepaald op B1. Voor de inburgeraar voor wie dit niveau te hoog is, wordt een afzonderlijk traject bepaald. Veel blijkt nog onduidelijk te zijn, zoals de relatie tussen de nieuwe wet en de huidige Participatiewet, waarin nieuwkomers worden verplicht snel betaald werk te accepteren. De presentatie van Marjo zal op de website van de stichting www.taalkoppelsgouda.nl worden geplaatst.

Vervolgens presenteerde Jan Zandstra, vrijwillig taalcoach bij de stichting, zijn met eigen tekeningen geïllustreerde boekje O, zeg dat dan. Een boekje voor nieuwe Nederlanders vol met uitdrukkingen, straattaal en ander Nederlands. Met voorbeelden liet Jan zien hoe lastig het Nederlands voor inburgeraars vaak is.

Tenslotte presenteerde Hans Holt zijn boekje: Grammatica, dramatica met illustraties van Jan Zandstra. In dit boekje behandelt Hans op een simpele manier en met voorbeelden de meest belangrijke grammatica-regels van de Nederlandse taal. Het boekje, dat in de loop van het jaar zal verschijnen,  zal aan elke taalcoach én aan elke taalleerling van de stichting worden uitgereikt.

Hierna was het tijd voor een hapje en een drankje en onderlinge gesprekken om de eerste verjaardag van de stichting feestelijk af te sluiten.

Henk Revoort

Hier kunt u de powerpoint presentatie die Marjo van Loon van de gemeente Gouda deze avond heeft gehouden downloaden