Grammatica…Dramatica

Op donderdag 6 februari 2020 heeft de stichting Taalkoppels Gouda het boekje Grammatica… Dramatica gepresenteerd. In dit handige hulpmiddel voor taalcoaches en inburgeraars worden de grammaticaregels van de Nederlandse taal èn de belangrijkste uitzonderingen uitgelegd. Het boekje is samengesteld door de coördinator Hans Holt en de illustraties zijn van Jan Zandstra. De uitgave werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Kansfonds en de Gravin van Bijlandtstichting.