Training taalcoaching

In januari en februari 2023 zijn 18 taalcoaches op een drietal middagtrainingen met drie verschillende trainers aan de slag gegaan om hun kennis en vaardigheden op het gebied van taalcoaching nog verder te verbeteren. De trainingen vonden plaats in ontmoetingscentrum De Noord. De deelnemers hebben de trainingen als zeer positief ervaren.  Het doel van de training :

Je kunt

  • Nieuwkomers doelgericht ondersteunen bij het oefenen van de Nederlandse taal
  • Werken met oefenvormen en materiaal
  • De deelnemer stimuleren om meer Nederlands te gebruiken en mee te doen

Je weet: Taal is geen doel, maar een middel;

Je leert….

  • aansluiten bij de mogelijkheden en het taalniveau van de nieuwkomers
  • afwegen wanneer de nieuwkomer verantwoordelijkheid neemt/ de taalcoach bijspringt
  • praktijkgerichte leersituaties te creëren
  • lerend oriënteren: aandacht voor nieuwe info, die opnemen, toepassen en successen vieren  

De training bood antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn belangrijke aandachtspunten in het coachen van anderstaligen?
  • Hoe sluit ik aan bij de doelen en de taalvraag van de anderstalige?
  • Wat zijn goede oefenvormen?

Taalkoppels Gouda is zeker van plan deze training in wellicht iets andere vorm nog eens te herhalen voor nieuwe taalcoaches en voor anderen die deze eerste trainingssessies hebben gemist.