Financiële verantwoording 2020

Hier kunt u de staat van baten en lasten over 2020 bekijken.