Inburgeringsinstituten

Werkwijze

De Stichting Taalkoppels Gouda werkt samen met drie inburgeringsinstituten: Acceptus, Totaal en SVS. Met deze instituten is afgesproken, dat ze gegevens aanleveren over de inburgeraars, die graag een taalcoach willen.
De werkwijze is daarbij als volgt:

  • Een inburgeraar kan zelf binnen een instituut aangeven bij een docent of de directie, dat hij/zij graag ondersteuning van een taalcoach wil.
  • Een docent vindt het, gezien de vorderingen van een inburgeraar, wenselijk om een taalcoach in te zetten.
  • De directie of een contactpersoon van het instituut meldt de inburgeraar met de benodigde gegevens aan bij één van de coördinatoren van Taalkoppels Gouda.
  • Deze coördinator bekijkt wie ruimte heeft voor de inburgeraar. Als dat niet lukt, komt de inburgeraar op een wachtlijst te staan.
  • Er vindt een intake plaats aan de hand van een standaardformulier het liefst bij de inburgeraar thuis.
  • De inburgeraar moet accoord gaan met het opslaan van de gegevens in een beveiligde database.
  • Zodra een taalcoach beschikbaar is, gaat het koppel aan de slag tot het moment dat de examens gehaald zijn of vrijstelling is verkregen.