De twee coördinatoren taalcoaching

Naast de bestuurlijke laag wordt het dagelijkse handwerk verricht door 2 coördinatoren. Dat zijn sinds enkele jaren Marjan Veltman en Hans Holt. Ons dagelijkse werk bestaat eigenlijk uit 2 delen:

  • De intake doen bij nieuw aangemelde inburgeraars. Dat is vaak handen- en voetenwerk en soms best wel spannend. Uiteindelijk moet de intake een tweetal documenten opleveren, waar een taalcoach mee aan het werk kan.
  • De intake van een nieuw aangemelde taalcoach. We proberen in een dergelijk gesprek duidelijk te maken wat taalcoaching inhoudt en wat er van een taalcoach wordt verwacht.
  • Van een coördinator wordt daarna verwacht, dat een goede koppeling tot stand wordt gebracht tussen een inburgeraar en een taalcoach. Elke taalcoach en elke inburgeraar is gelukkig anders en het maken van een goede match is essentieel en lukt gelukkig meestal bijna altijd.

Naast de bovengenoemde taken resten er nog vele andere werkzaamheden. Zonder volledig te willen zijn moet je daarbij denken aan contacten met de gemeente, vluchtelingenwerk, sociale teams, ontmoetingscafé, bibliotheek, het Taalhuis.

Over wie hebben we het eigenlijk?

Marjan Veltman 2

Marjan Veltman
Mailadres: marjanveltman[at]hotmail.nl

Mobiel: 06 83409263

HAVO, MO-A Engels
Docent Engels 1988-2012

2011 – april 2018
2016 – 2018
2016 – heden
april 2018 – heden

Humanitas-taalcoach inburgeraars
Humanitas-coördinator taalcoaching
Vrijwilliger Ontmoetingscafé
Taalcoach en coördinator Stichting Taalkoppels Gouda

hans holt

Hans Holt
Mailadres: hansholt[at]kpnmail.nl

MULO A en B, PABO                                   
Volledig bevoegd onderwijzer
Pedagogiek MO-A en MO-B

2015 – april 2018
2016 – 2018
April 2018 – heden

Taalcoach bij Humanitas
Humanitas-coördinator taalcoaching
Taalcoach en coördinator Stichting Taalkoppels Gouda