Doelstelling

Inburgeringsles krijg je samen met andere nieuwkomers uit veel delen van de wereld. In je lesgroep zitten cursisten van verschillend niveau. De docent kan niet aan elke leerling apart tijd besteden. Een cursist die meer wil dan deze lessen en sneller wil leren, kan hulp krijgen van een taalcoach. Elke week laat deze vrijwilliger de cursist extra oefenen. Vaak bij de nieuwkomer thuis. Of op een rustige plek, zoals de bibliotheek, het Huis van de Stad, of het Nelson Mandela Centrum.