Oefenmateriaal

Niveau A1, A2, en B1 kort en krachtig uitgelegd.

Voordat we allerlei oefenmateriaal  de revue laten passeren, besteden we graag eerst aandacht aan de verschillende taalniveaus die worden onderscheiden en die je vaak in teksten en sites tegenkomt. Je vindt hierna een globale beschrijving van de doelen ‘Spreken’ op A1, A2 en B1-niveau. Daarna geldt hetzelfde voor ‘Schrijven’ en ‘Lezen’.

Voorbeelden van beheersingsniveaus en descriptoren uit het raamwerk NT2:

GesprekkenVoerenA1

GesprekkenVoerenA2

GesprekkenVoerenB1

LezenA

LezenB1

ScrhijvenA1

ScrhijvenA2

ScrhijvenB1

Met dank aan mevrouw Haifaa Alsadeq voor de Arabische teksten.

Grammatica Dramatica

Grammatica dramatica…

‘Taalkoppels Gouda’ heeft het boek ‘Grammatica dramatica…’ uitgegeven. In dit boek worden de belangrijkste grammaticaregels kort en duidelijk uitgelegd. Er worden alleen regels behandeld, die we  veel in het dagelijkse leven gebruiken. Met duidelijke en simpele voorbeelden wordt een regel en de uitzonderingen op de regel uitgelegd. Taalcoach en inburgeraar kunnen samen met dit boek aan de slag (mail Hans) .

grammaticaDramatica_arab
Grammatica Dramatica

Grammatica dramatica… Oefenboek

In ‘Grammatica dramatica…’ worden de belangrijkste spellingregels en de uitzonderingen uitgelegd. Vaak wordt op de taalscholen te weinig geoefend  om de regels goed te kunnen gebruiken. Het ‘Oefenboek’ helpt je om de grammaticaregels goed te gebruiken. Als je  een bepaalde grammaticaregel  moeilijk vindt, kunnen taalcoach en inburgeraar samen oefenen in het oefenboek. Lees altijd eerst in het boek ‘Grammatica dramatica…’ wat de regel is en ga dan pas oefenen in het oefenboek (mail Hans) .

grammaticaDramaticaOefenboek_arab
Oei, oei-(oefen)boek

Het Oei, oei-(oefen)boek

Taalcoaches werken wekelijks met inburgeraars. In de dagelijkse praktijk lopen ze tegen allerhande ‘problemen’ aan: grammatica en de toepassing van de regels daarvan en het uitspreken en schrijven van twee/drieklanken -oe-, -ie-, -ei- en -ij-, -ou- en -au- , -eu- en -ui-, -uw-, -eeuw- en -ieuw-, -aai-, -ooi- en -oei-. Deze uitgave helpt je om met je inburgeraar aan de slag te gaan met die lastige twee- en drieklanken. Elk hoofdstuk uit het boek is op dezelfde wijze opgebouwd. Allereerst wordt aandacht besteed aan de uitspraak van de klank. Daarvoor kun je terecht op YouTube. Een logopediste laat zien en horen hoe je successief komt tot de goede uitspraak van een bepaalde klank. Zeer aan te bevelen dit te doen samen met je inburgeraar! Vervolgens tref je de zogenaamde wisselrijtjes aan. De aan te leren klank is altijd in rood weergegeven. De wisselrijtjes met de meest frequente voorkomende woorden zijn opgebouwd van eenvoudig naar complex. De inburgeraar moet de rijtjes correct en snel kunnen lezen. Vervolgens tref je een serie oefeningen aan met de aangeleerde klank. 

‘Hulpprogramma voor taalcoaches deel 1, 2 en 3’

In deze uitgaven van ‘Taalkoppels Gouda’ worden heel veel oefeningen aangeboden voor inburgeraars eind A1, begin A2-niveau. Hans Holt licht graag aan een taalcoach  de inhoud van het programma toe (mail Hans) .

Hulpprogramma_arab

www.oefenen.nl

Een uitstekende site met heel veel prima en goed geordend oefenmateriaal van A0 t/m A2. Veel oefenmateriaal.  Handel als volgt:

 • Klik op ‘Taal’’
 • Maak een gratis (!)account aan
 • Je maakt een inschatting van het taalniveau van je inburgeraar
 • Ga aan de slag met een van de volgende links
 • Voorbeeld : klik op ‘Taalniveau 1’
 • Klik op ’Het leesplankje 2 ’
 • Klik op ‘Taalklas.nl 1’
 • Klik op ‘Taalklas.nl 2’
 • Klik op ‘ Programma Basis Inburgering’
 • Klik op ‘Leesplankje 1’
 • Klik op ‘Station Nederlands 1 ‘
 • Ga terug naar de homepage en start met ‘Taalniveau 2’
 • Je kunt zo doorwerken tot ’Taalniveau 5′
Oefenen.nl Arabisch

www.nt2taalmenu.nl

Een hele goede site boordevol uitstekend oefenmateriaal, dat gratis gebruikt kan worden.

 • Klik op ‘NT2 TaalMenu-gratis Nederlands leren’
 • Klik op ‘A1’
 • Werk module 1 t/m 15 door en doe de testen 1 t/m 15
 • Ga door met de andere onderdelen
 • Begin met ‘Inburgering’’
 • Doe daarna de andere onderdelen.
nt2taalmenuArabisch

Groep 3 | Citotrainer Nederland

Heldere site met goed oefenmateriaal en leuke plaatjes.

 • Klik aan ‘Woordenschat’
 • Klik aan wat je wilt oefenen
 • Klik aan ‘Voorzetsels’
 • Klik aan ‘Meervouden’
 • Klik aan ‘Voegwoorden’.
citotrainer groep 3 Arabisch

ver-taal.com Nederlands

Een goede en duidelijke website met leuke (audio)oefeningen.

 • Klik ’Grammatica-oefeningen’ aan
 • Klik daarna ‘Woordenschat’ aan
 • Ga dan naar ‘Thematische woordenschat’
 • Doe daar de leuke oefeningen
 • Klik daarna weer ‘Grammatica’ aan
 • Doe de oefeningen met ‘De voorzetsels’
 • Doe daarna de oefeningen met ‘Het uur’.
VertaalNL_arab 1

www.YouTube.nl

Op YouTube vind je veel oefeningen voor mensen die pas begonnen zijn met het leren van de Nederlandse taal. Doe de oefeningen en herhaal ze regelmatig. Vooral de tweeklanken zijn moeilijk! Je vindt er nog veel meer goede oefeningen, waar je mee aan het werk kunt.

 • Vul in bij zoeken ‘Klanken aanleren’
 • Klik daarna aan ‘Kinderen leren lezen-klanken van het alfabet’;
 • Doe de oefeningen
 • Klik aan ‘Letterklanken oefenen#Automatisering’
 • Doe de oefeningen
 • Klik aan ‘Uitspraak van het Nederlands’
 • Leer daar de uitspraak van de au-ou
 • Klik aan ‘NT2 grammatica: lange klank, korte klank’  Dit gaat over het verschil tussen ‘boom’ en ‘bom’’
 • Klik aan ‘Letters flitsen/klanken flitsen’ en doe de oefening
 • Klik aan ’Korte en lange klanken-woorden flitsen-groep 3’ Een hele goede oefening!!
youtubeNL_arab

www.jufbijtje.nl

Een zeer goede site met heel veel oefenmateriaal. Het is even moeilijk om uit te zoeken met welke ‘Kern’ je moet beginnen. Wat je het beste kunt doen: probeer van ‘Kern 1’, ‘Kern 5’ en ‘Kern 9’ een aantal oefeningen uit. Dan weet je ongeveer waar je moet beginnen.

 • Klik aan ‘Aanvullend lesmateriaal voor de leerkracht van nu. Welkom’
 • Klik aan “Niveau maan’
 • We nemen als voorbeeld ‘Kern 7’: scroll door naar de ‘Kern 7’
 • Klik daarna ’Nu downloaden’ en doe de oefening.
 • Ga terug naar de eerste pagina en klik aan ‘Niveau zon’ en doe de oefeningen van ‘Kern 7’
 • Ga zo door met ‘kern 8’  tot en met ‘Kern 12’
jufBijtje_arab

‘Oefeningen en correcties’   door M.Paalman

Een uitstekend boekje  met 20 oefeningen en de correcties van die oefeningen. Het boek richt zich op het probleem van de woordvolgorde in de zin.  Sommige oefeningen zijn best moeilijk!

 • Voer in Google ‘Oefeningen en correcties Paalman’ in’
 • Klik daarna ‘NT2 Hulpboekje Marja Paalman’ aan
 • Kies de oefening die je wilt maken en kijk de oefening goed na.
MarjaPaalman_arab

uilentaal

Op deze site vind je veel oefeningen die ongeveer hetzelfde zijn als de examens op ‘ A2-niveau’. Het zijn goede oefeningen op het gebied van ‘Spreken’ en ‘Schrijven’.  Kies wat je wilt oefenen. Doe de oefeningen samen met je taalcoach.

Uilentaal_arab 4

Spreektaal 1, 2 en 3

Belangrijk om vooraf te weten: Taalkoppels Gouda heeft een samenwerkingsverband met ‘Het begint met taal’. Dit impliceert dat we op hun website met meerdere materialen en middelen aan de slag kunnen. Daarvoor moet je als taalcoach wel kunnen inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Gebruikersnaam: Stichting Taalkoppels Gouda TV en het wachtwoord: Tlkppls2019@!

Spreektaal 1

Spreektaal 1 is bedoeld voor NT-leerders op A0- en A1niveau, die worden ondersteund door een taalcoach. Het pakket bestaat uit 15 themaboekjes met elk vier lessen en is vooral gericht op de taalvaardigheden luisteren en gesprekken voeren. In elk themaboekje is voor de taalcoach een instructie opgenomen voor de opbouw van een les en een aantal praktische tips. De thema’s zijn ’Eten en drinken’, ‘Kleding en uiterlijk’, ‘Reizen’, ‘Vrije tijd’, ‘Werk’, ‘Het weer’, ‘Dag en tijd’, ‘Bellen’, ‘Gezondheid’, ‘Familie en vrienden’, ‘Leren’, ‘Praten over jezelf’ en ‘Geld’.

Spreektaal 2

Spreektaal 2 is bedoeld voor de niveaus A1 en A2. Ook Spreektaal 2 kent 15 praktische modules: ‘Praten over jezelf’, ‘Familie en vrienden’, ‘Eten en drinken’, ‘Wonen’, ‘Vrije tijd’, ‘Kleding en uiterlijk’, ‘Kopen’, ‘Reizen’, ‘Nederlandse gewoontes’, ‘Gezondheid’, ‘Werk’, ‘Dag en tijd’, ‘Communicatie’ en ‘Geld’.

 

 

 

 

Spreektaal 3

Spreektaal 3 is bedoeld voor anderstaligen  met niveau A2 en B1. Ook hier zijn er weer 15 thema’s  die met de taalcoach doorgewerkt kunnen worden: ‘Geld’, ‘Gezondheid’, ‘Kinderen en school’, ‘Leren’, ‘Mijn leven in Nederland’’, ’Ondernemen’, ‘Praten over jezelf’, ‘Sociale contacten’, ‘Stage en vrijwilligerswerk’, ‘Werk’,  ‘Werk zoeken’’, ‘Over Nederland’, ‘Vrije tijd’, ‘Wonen’ en ‘Zaken regelen’.

 

 

Aan te bevelen websites waarin spreken en luisteren gestimuleerd kunnen worden.

www.youtube.com/user/Clipphanger : leerzame filmpjes van ongeveer 1 minuut over diverse onderwerpen.

www.jeugdjournaal.nl

www.schooltv.nl

www.netinnederland.nl : zinvolle onderwerpen over actuele zaken.

www.brievenwinkel.nl : allerlei voorbeeldbrieven over de meest uiteenlopende onderwerpen.

 

Boeken gericht op het oefenen van spreken en luisteren

Nicole van Schaijik: Taalpingpong

Uitgeverij: Boom

Met Taalpingpong kan iedere anderstalige oefenen met het stellen van vragen en het geven van antwoorden in het Nederlands. Heel veel vragen en antwoorden uit alledaagse situaties worden hierin geoefend en er wordt véél geoefend. Het gebruiken van allerlei grammaticale constructies moet een automatisme worden. Een taalleerder moet over de inhoud van een vraag nadenken en niet over de vorm.

 

Pauline Kuiper-Jong: Taaltempo Nederlands. Training van gespreksvaardigheid.

Uitgeverij: Coutinho

Bij het leren van een taal blijken anderstaligen vak moeite te hebben met de reactietijd: de tijd tussen vraag en antwoord. Met deze uitgave leer je steeds sneller een antwoord te geven op een vraag. Je leest een vraag en formuleert een antwoord door de juiste grammaticale regel toe te passen. Vervolgens kun je een antwoord zelf controleren. Zo wordt het geven van een antwoord gaandeweg een automatisme. Het niveau wordt geleidelijk opgevoerd  van A1 naar B2, waarbij het voorgaande steeds herhaald wordt.

 

Ditte Oost, Monique Schoorl: Geregeld spreken

Uitgeverij: Boom

In deze methode worden de basisregels van de Nederlandse taal uitgelegd en ingeoefend door middel van gerichte spreekoefeningen. De anderstalige leert hoe hij stapsgewijs de grammaticale regels moet toepassen. Elke les kent 4 onderdelen:

Stap 1: Begrijpen

De taalcoach geeft voorbeelden, regels en instructies: cursisten zeggen na.

Stap 2: Oefenen

De anderstalige gaat aan de slag met praatplaten en oefeningen en gaat hierbij van geleide naar minder geleide oefeningen.

Stap 3: Doen

Als het voorgaande goed begrepen is, krijgt de anderstalige vrijere oefeningen waarin hij het geleerde gaat toepassen.

Stap 4: Herhalen

Iedere les wordt een aantal oefeningen als huiswerk opgegeven om de nodige ‘kilometers’ te maken.