Oefenmateriaal

1

Grammatica dramatica …

In dit handige hulpmiddel voor taalcoaches (en inburgeraars) worden de grammaticaregels van de Nederlandse taal èn de belangrijkste uitzonderingen uitgelegd. Het boekje is samengesteld door de coördinator Hans Holt en de illustraties zijn van Jan Zandstra. Vraag Hans Holt (hans.holt[at]kpnmail.nl)voor informatie hierover.

www.taalhuis.com

gratis online taalcursus voor beginners met veel plaatjes, oefeningen, info over de Nederlandse tal, schrijftips, uitleg over spelling en een woordenboek. Geschikt voor A 1 en A 2. De uitleg is in het Engels!

www.nl.ver-taal.com

op deze site vind je woordenschatoefeningen, luisteroefeningen, grammatica en taaloefeningen met liedjes.  Bruikbaar voor gevorderden A 2 en B 1.

www.vertalen.nu 

Typ een woord in en je krijgt een  hele reeks eenvoudige zinnen, waarin het woord gebruikt wordt.

www.spreektaal.com

Met dit materiaal kun je anderstaligen ondersteunen bij het beter leren spreken in het Nederlands. Spreektaal bestaat uit 15 losse modules met luistermateriaal. Je kunt de boekjes gratis downloaden van de website. Geschikt voor A 0 en beginnend A 1.

www.taalhuis.com

gratis online taalcursus voor beginners met veel plaatjes, oefeningen, info over de Nederlandse tal, schrijftips, uitleg over spelling en een woordenboek. Geschikt voor A 1 en A 2. De uitleg is in het Engels!

www.nt2taalmenu.nl

taaloefeningen rondom verschillende thema’s en situaties, leesteksten en woordenschatoefeningen. Niet al het materiaal is gratis!

www.oefenen.nl

Je moet eerst even een account aanmaken en dan kun je met deze site direct aan de slag. Kijk voor zwakke inburgeraars vooral naar oefeningen op niveau 1. Kijk naar de onderdelen ‘Lees en schrijf!, Het leesplankje’, ‘Programma Basis Inburgering’,’Taalklas.nl1’ en ‘Taalklas.nl2’. De al wat vaardiger inburgeraars kunnen op de hogere niveaus aan de slag.

Schoolportaal

Leuke filmpjes over de letters? Deze site helpt je verder. Oefen vooral de moeilijke klanken: eu, ui, oei e.d.

www.jufbijtje.nl

Klik op deze site ‘Veilig en vlot’ aan. ‘Veilig en Vlot’ biedt  een keur aan spellingsproblemen die eerst op woordniveau en vervolgens op zinsniveau getraind kunnen worden. Een voorbeeld: ga naar de site, klik ‘Veilig en vlot’ aan. Klik dan niveau ‘zon’ aan en scroll naar beneden. Je kunt dan leesteksten vinden gelieerd aan het woordniveau waarop je getraind hebt.

YouTube_logo_2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0

YouTube

Klanken aanleren met behulp van een logopedist? Ga naar YouTube, vul als zoekwoord ‘klanken aanleren’ in en scroll naar een van de twee onderdelen ‘Uitspraak van het Nederlands’en ‘Kinderen leren lezen-klanken van het alfabet’.

www.eenvoudigcommuniceren.nl

Op deze site vind je verwijzingen naar leesboeken, die bruikbaar zijn voor inburgeraars. Wel zelf even halen bij de bibliotheek.

www.meesterklaas.nl

Een schat aan mogelijke oefeningen. Het materiaal is deels gratis en je vindt daar vele gevarieerde oefeningen.

www.taalplek.nl

Eveneens een site met een brede variatie aan oefeningen.

www.jekanmewat.nl

15 modules waarmee je direct aan de slag kunt.

www.jufhannah.nl

Een site met leuke werkbladen en leerspelletjes.

www.openleercentrum.com

Een site met vele nuttige doorverwijzingen naar allerhande materiaal.

www.jufmelis.nl

Een site met oefeningen op het gebied van spelling, woordenschat, werkwoordspelling. Niet alle oefeningen zijn even geschikt.

www.openleerhuis.be

Een site met een brede variatie aan goede oefeningen. Klik op logo, klik daarna bij het huis op het rechterraam en bij het volgende scherm op ‘Taal’

www.taalvoorhetleven.nl

Een site met veel algemene informatie en verwijzingen  over taalcoaching. Klik op ‘Taalvrijwilliger’ en bij het volgende scherm op ‘Lesmateriaal’

www.hetbegintmettaal.nl

‘Het begint met taal’ heeft een landelijk aanbod gericht op taalcoachend Nederland. Ze werken samen met 160 taalvrijwilligersorganisaties op 250 locaties in Nederland. In  het aanbod vind je zaken als E-learning,

E-coaching, trainingen in Webinars, oefenmateriaal over spreektaal en taal in de praktijk.

Naamloos

Hulpprogramma voor taalcoaches deel 1: Struc-tu-reer-oe-fe-nin-gen

  • Programma speciaal gemaakt voor één van onze doelgroepen: analfabeten en zwakke A 0 en A1 inburgeraars. Vraag Hans Holt (hans.holt[at]kpnmail.nl) voor informatie hierover.

Hulpprogramma voor taalcoaches deel 2.

  • Ook dit hulpprogramma is bedoeld voor analfabeten en zwakke A 0 en
  • A 1 inburgeraars. In het programma is aandacht voor zaken als visuele discriminatie, auditieve discriminatie, auditief geheugen, lange klinkers, korte klinkers, tweelettergrepige woorden en de eerste stappen naar begrijpend lezen. Vraag Hans Holt (hans.holt[at]kpnmail.nl)voor informatie hierover.