Informatie op landelijk niveau

www.ind.nl
Op deze site vind je informatie over een veelheid aan onderwerpen:  afspraak maken met de Immigratie- en Naturalisatie Dienst, familiezaken, studie, werk, uitwisseling, kort verblijf en asiel. Heldere informatie en sober aangeboden.

www.coa.nl
Op deze site vind je alles over asielopvang, locaties, informatie voor gemeenten en de meest actuele zaken. Sober en actueel.

www.pharos.nl
Pharos is het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen. Bekijk de links over ‘Laaggeletterden’,  ‘Asielzoekers en vluchtelingen’en ‘Gezondheid statushouders’. Veel goede achtergrondinformatie en verwijzingen.

www.asielzoekmachine.nl
Als je iets snel wilt weten, de asielzoekmachine geeft uitsluitsel! Prachtig gemaakte informatieve site over alles wat met asiel te maken heeft. Ook vele persoonlijke verhalen die het geheel verlevendigen.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag en antwoord
Op basis van een groot aantal vragen op een zeer breed gebied krijgt u actuele antwoorden.