Taalcoach worden?

Een nieuwe taal leer je niet alleen in een klaslokaal. Het buitenschoolse leren is minstens zo belangrijk. Taalcoaches hebben tijd en aandacht om maatwerk te bieden en gericht spreken en andere vaardigheden te oefenen. Taalcoaches zijn voor veel inburgeraars  de brug tussen klaslokaal en de samenleving . Zij gaan gesprekken aan over alledaagse veelal ongeschreven Nederlandse gebruiken zoals omgangsvormen op de werkvloer, de gezondheidszorg of het onderwijs. Wat voor ons vanzelfsprekend is, is voor inburgeraars vaak volstrekt nieuw en soms erg spannend. Wanneer iemand na vele omzwervingen in onze stad komt wonen, is het zeer belangrijk om snel de taal te leren en jezelf buiten je huiskamer te redden. Inburgeraars moeten ervaren hoe wij in onze stad leven en wonen, welke waarden en normen wij hebben. Een taalcoach helpt een inburgeraar om sen goed onze taal te leren en ons land en onze stad te leren kennen.

Als je asielzoekers wilt helpen zich welkom te voelen en je wilt ook bijdragen aan een mooier Nederland…. laat het ons dan weten.

Wat vragen we van een taalcoach?

  • Je draagt asielzoekers een warm hart toe
  • Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal: spreken, lezen, spellen
  • Je bezit sociale vaardigheden om met onze ‘doelgroep’ om te gaan
  • Je werkt doelgericht
  • Je maakt elke week een gaatje van een uur of twee vrij in je agenda
  • Je hebt niets met  opvattingen uit rechts-radicale hoek.