Inburgeringsinstituten

Taalkoppels Gouda werkt al meerdere jaren prima samen met de twee Goudse inburgeringsinstituten Acceptus en SVS-Inburgering. Met deze twee instituten hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin is afgesproken dat ze gegevens aanleveren van inburgeraars die graag met een taalcoach aan de slag willen gaan. Acceptus heeft nog niet zo lang een nieuw onderkomen op Nieuwe Gouwe WZ2 en SVS huist al enkele jaren aan de Vossenburchkade 66-67. Vanaf begin 2022 verzorgt NLtraining de inburgering voor statushouders. Het adres is Kattensingel 70; 2801CD Gouda 06 82014939. Ook met NLtraining heeft Taalkoppels Gouda een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Wat houdt onze samenwerking in?

  • Een inburgeraar kan op school zelf aangeven bij zijn docent of de directie, dat hij graag een taalcoach wil, die hem kan helpen.
  • Soms vindt ook een docent het wenselijk, dat een inburgeraar met een taalcoach aan het werk gaat.
  • De inburgeraar wordt aangemeld bij de coördinatoren van Taalkoppels met de benodigde gegevens van de inburgeraar.
  • De coördinator gaat op bezoek bij de inburgeraar en verzamelt nog meer gegevens over de inburgeraar en maakt een inschatting van de wensen en mogelijkheden van de inburgeraar.
  • De coördinator bekijkt welke taalcoach past bij de inburgeraar. Dat is soms even puzzelen, want er zijn geen twee inburgeraars hetzelfde.
  • De inburgeraar gaat akkoord met het opslaan van zijn gegevens in een database.

We gaan aan de slag en helpen de inburgeraar tot het moment dat de examens gehaald zijn of vrijstelling is verkregen.

De toekomst van de inburgeringsinstituten

Zoals bekend gaat in september 2021 het nieuwe inburgeringsbeleid van start. De rijksgelden per inburgeraar worden tot nu toe doorgesluisd naar de inburgeringsinstituten. Dat gaat  totaal veranderen. De gemeente Gouda krijgt de regie over het inburgeringsbeleid. Dat betekent dat er veel gaat veranderen. Momenteel vindt een aanbestedingsprocedure plaats, waarbij  instituten een aanbestedingsplan kunnen inleveren, dat door de gemeente getoetst gaat worden. Uiteindelijk zal de gemeente op basis van de plannen een besluit nemen met welk instituut of welke instituten in zee wordt gegaan. Het zijn dus spannende tijden voor de inburgeringsinstituten!