Inburgeringsinstituten

Taalkoppels Gouda werkt al meerdere jaren prima samen met de twee Goudse inburgeringsinstituten Acceptus en SVS-Inburgering. Met deze twee instituten hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin is afgesproken dat ze gegevens aanleveren van inburgeraars die graag met een taalcoach aan de slag willen gaan. Acceptus heeft nog niet zo lang een nieuw onderkomen op Nieuwe Gouwe WZ2 en SVS huist al enkele jaren aan de Vossenburchkade 66-67. Vanaf begin 2022 verzorgt NLtraining de inburgering voor statushouders. Het adres is Kattensingel 70; 2801CD Gouda 06 82014939. Inmiddels heeft NLtraining een tweede locatie geopend: Noothoven van Goorstraat 11d. Ook met NLtraining heeft Taalkoppels Gouda een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Wat houdt onze samenwerking in?

  • Een inburgeraar kan op school zelf aangeven bij zijn docent of de directie, dat hij graag een taalcoach wil, die hem kan helpen.
  • Soms vindt ook een docent het wenselijk, dat een inburgeraar met een taalcoach aan het werk gaat.
  • De inburgeraar wordt aangemeld bij de coördinatoren van Taalkoppels met de benodigde gegevens van de inburgeraar.
  • De coördinator gaat op bezoek bij de inburgeraar en verzamelt nog meer gegevens over de inburgeraar en maakt een inschatting van de wensen en mogelijkheden van de inburgeraar.
  • De coördinator bekijkt welke taalcoach past bij de inburgeraar. Dat is soms even puzzelen, want er zijn geen twee inburgeraars hetzelfde.
  • De inburgeraar gaat akkoord met het opslaan van zijn gegevens in een database.

We gaan aan de slag en helpen de inburgeraar tot het moment dat de examens gehaald zijn of vrijstelling is verkregen.

Statushouders naar NLtraining

In het ‘nieuwe’ inburgeringsbeleid neemt NLtraining een prominente plaats in. Alle statushouders die zich gaan vestigen in Gouda worden na een intake door de gemeente Gouda doorverwezen naar een van de twee locaties van NLtraining. De oude inburgeringsinstituten (Acceptus en SVS) bouwen hun aandeel in het inburgeringsbeleid langzaam af.