Financiële verantwoording

Hier kunt u de staat van baten en lasten over 2022 bekijken.