Financiële verantwoording

Hier kunt u de staat van baten en lasten over 2023 bekijken.