Informatie op stedelijk niveau

De gemeente Gouda is een belangrijke speler op het gebied van inburgeren en deze rol wordt in het toekomstige rijksbeleid alleen maar groter. Een taalcoach krijgt soms te maken met vragen van de inburgeraar die hij/zij begeleidt. Hieronder tref je  een korte beschrijving aan van relevante voorzieningen en de daarbij benodigde gegevens. Doe er je voordeel mee!

Gemeente Gouda: Een toegang voor alle sociale hulpvragen

Met ingang van 1 januari 2021 is er voor elke inwoner  van één toegang voor alle gemeentelijke ondersteuning op basis van de Wmo, de jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening. Er is voor alle vragen één telefoonnummer (140182)en dezelfde openingstijden. Daarbij wordt steeds gekeken vanuit het perspectief van de klant. Zijn of haar ondersteuningsvraag sis het belangrijkste. Het streven is dus, dat niet de wet maar de klant centraal staat. Waar mogelijk krijgt elke klant één vaste contactpersoon bij de gemeente. Klik hier het animatiefilmpje aan.

Taalhuis Gouda

Het leren van de Nederlandse taal is moeilijk. Door veel te oefenen met spreken en lezen gaat het steeds beter. Ben je op zoek naar de juiste taalschool of een goede taalcursus? Het Taalhuis helpt je graag. Neem contact op met coördinator Wanda Prins.

taalhuis@bibliotheekgouda.nl

Bel 06 51829363

Ontmoetingscafé Gouda

Elke vrijdagmorgen  is het ontmoetingscafé open voor elke migrant, taalcoach en andere werkers aan inburgering en integratie.

  • Chocoladefabriek/bibliotheek
  • Klein Amerika 20
  • Elke vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

Stichting Taalontmoeting Gouda

De stichting verzorgt  Nederlandse Taalles aan inwoners van Gouda en omstreken, die onze taal nog moeten leren of beter willen leren. De lessen worden gegeven door vrijwilligers, die ervaring hebben met het geven van taalles. De lessen duren twee uur en worden gegeven op zes niveaus van A1 tot B2. Er zijn 2 locaties: Het Nelson Mandelacentrum ( Bernadottelaan 79) en de Chocoladefabriek ( Klein Amerika 20). De kosten bedragen Euro 12,- voor 1 x per week; twee keer per week kost euro 22,- per maand.

Aanmelden kan middels het aanmeldformulier op de website.

Nelson Mandelacentrum

In dit centrum vindt dagelijks  een scala aan maatschappelijke activiteiten plaats.

Bernadottelaan 79

2806 JM Gouda

Sociale teams Gouda

De verschillende sociale teams zijn er voor iedereen, van jong tot oud. Je kunt er terecht met alle praktische vragen, waar je in het dagelijkse leven tegenaan loopt en waar je zelf niet (helemaal) uitkomt. Het gaat om laagdrempelige ondersteuning over het rond komen met je geld, over eenzaamheid, hulp bij het invullen van formulieren, opvoedingsproblemen, gezond leven en ga zo maar door!

Maak telefonisch of via de website een afspraak:

088 9004321 ( van 9 tot 17 uur)

info@sociaalteamgouda.nl

Website: www.sociaalteamgouda.nl

Locatie West (postcodes 2801, 2802 en 2809)

Ontmoetingscentrum De Walvis

Walvisstraat 1, Gouda

Locatie Oost (postcodes 2806, 2807,2808)

Nelson Mandelacentrum

Bernadottelaan 79, Gouda

Locatie Noord (postcodes 2803, 2804,2805)

Ontmoetingscentrum Van Noord

Lekkenburg 1, Gouda

Centrum voor Jeugd en Gezin

Als ouder wil je natuurlijk het beste voor je kind. Toch heb je wel eens vragen over opvoeden en opgroeien.  Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de plek waar jongeren, ouders en professionals terecht kunnen met vragen over de opvoeding; b.v. over slapen, voeding, pesten, relaties, alcohol/drugs en ga zo maar door!

Contactgegevens

Telefoon 088 2542384 van 8 tot 17 uur)

mailvragen@cjghm.nl

Website: voor ouders en verzorgers  www.cjggouda.nl

Website voor jongeren 12+ : www.hoezitdat.info/gouda.nl

Locatie West postcodes 2801, 2802 en 2809)

Gezondheidscentrum  Korte Akkeren

Constantijn Huygensstraat 121c, 2802 LV Gouda

Locatie Oost (postcodes 2806, 2807, 28098)

Nelson Mandelacentrum

Wilsonplein 2,  2806 JM  Gouda

Locatie Noord (postcodes 2803, 2804, 2805)

Ontmoetingscentrum Van Noord

Lekkenburg 1, 2804 XA Gouda

Vluchtelingenwerk Gouda

Vluchtelingen worden gedurende een jaar begeleid op het gebied van huisvesting, juridische vragen en een snelle integratie. Daarnaast geven ze gastlessen en voorlichting.

Stationsplein 7-A, 2801 ASK Gouda

Telefoon: 0182 541580

gouda@vluchtelingenwerk.nl

I-psy  Gouda

De hulpverleners van i-psy zijn gespecialiseerd in het helpen bij tal van psychische problemen. De hulpverleners houden rekening met de eigen cultuur van de inburgeraar en hebben zelf verschillende culturele achtergronden. Indien gewenst kan de behandeling gegeven worden in de eigen taal van de inburgeraar. De hulpverleners hebben veel oog voor de eigen levenssituatie en betrekken ( waar nodig) mensen uit de omgeving van de inburgeraar bij de behandeling.

Boelekade 1

2806 AS Gouda

088 3583450 ( 8.30-17,00 uur)

Marjo van Loon

Marjo van Loon coördineert de aanpak van het nieuwe  inburgeringsbeleid, dat op 1 januari 2022 van start is gegaan.

marjovanloon@gouda.nl

Sagenn

Sagenn verzorgt gratis taallessen  voor de inwoners van Gouda, Krimpenerwaard, Zuidplas, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk. Er zijn o.a. opleidingen NT2 van niveau A0 tot B2.

Büchnerweg 3,  2803 GR Gouda     06 20647934    www.sagenn.nl

VVAO

Deze vereniging biedt ondersteuning/begeleiding voor hoogopgeleide vluchtelingenvrouwen. Voor meer informatie: geelhoed.tiny@gmail.com en inekeback@gmail.com