Werkwijze

Nieuwkomers kunnen zelf een taalcoach vragen bij Taalkoppels Gouda. Ook kan de docent een inburgeraar aanmelden voor hulp door een taalvrijwilliger. Taalkoppels Gouda heeft vele tientallen taalcoaches actief. De coördinatoren van Taalkoppels Gouda brengen de contacten tot stand. Daarna beslissen de nieuwkomer en de vrijwilliger samen waar en wanneer zij wekelijks als Taalkoppel bij elkaar komen. Ook wat zij die keer samen gaan doen. Het huiswerk van school nalopen, gewoon praten met elkaar over dagelijkse dingen, of ergens naar toe gaan om zo de stad beter te leren kennen. Een Taalkoppel blijft bijeen zolang het leerzaam en leuk is, of totdat het inburgeringsdiploma binnen is.