Historie

Taalkoppels bestaat sinds de zomer van 2018. Een grote groep van ongeveer 65 vrijwilligers sloot zich aan bij het initiatief om een stichting op te richten, die als doel heeft directe hulp te bieden aan inburgeraars. Het merendeel van deze nieuwkomers volgt de inburgeringscursus bij Acceptus of SVS. Deze instituten moeten een inburgeraar leiden naar het behalen van zijn inburgeringsexamens. De taalcoaches van Taalkoppels ondersteunen inburgeraars op de lange weg naar het examen. De samenwerking met de instituten is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die tot volle tevredenheid verloopt. Daarnaast bestaan er  goede contacten met de gemeente Gouda, Vluchtelingenwerk en het Taalhuis. Effectief en praktisch samenwerken kost soms tijd en inspanning, maar levert uiteindelijk veel meer op: inburgeraars die echt mee kunnen doen in onze samenleving.