Home


NIEUWS

Hulp afspraak boosterprik, NLtraining, lockdown, kerstwens

HULP AFSPRAAK MAKEN BOOSTERPRIK

Heeft u hulp nodig om een afspraak te maken voor de boosterprik? Kom dan op het spreekuur in de bibliotheek van Gouda!

Welke dagen? Ma/di/wo/do/vr  (vanaf 23 dec)
Hoe laat? 14-16 uur
Waar? Chocoladefabriek, Klein Amerika 20, Cacao

 

Wat neemt u mee?

  • Apparaat (smartphone of tablet)
  • Digi-D code
  • E-mailadres
  • Geen Digi-D code? Neem dan uw burgerservicenummer mee

Hulp komt in vele vormen. Vaak is één stapje in de goede richting al voldoende.

Op deze website is handige informatie verzameld waarmee je een ander op weg helpt:

https://www.bibliotheekgouda.nl/corona.html

Tot hoe lang het boosterspreekuur geopend blijft is nog onbekend. Zodra het stopt of een andere vorm aanneemt, informeer ik jullie weer.

Voor verdere informatie over de bibliotheek verwijs ik jullie naar de nieuwsbrief van de bibliotheek en de website.


Samenwerkingsovereenkomst met NL Training

De stichting Taalkoppels Gouda heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met NL Training. NL Training is het opleidingsinstituut dat in opdracht van de gemeente Gouda (en omliggende gemeenten) met ingang van 1 januari 2022 het onderdeel Nederlands voor de inburgeraars, die per die datum onder de nieuwe Inburgeringswet vallen, gaat verzorgen. Wij zijn erg blij dat we deze samenwerkingsovereenkomst met NL Training hebben kunnen sluiten. De overeenkomst betekent dat NL Training cursisten/inburgeraars, die individuele taalcoaching wensen, zal aanmelden bij de stichting Taalkoppels Gouda. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt omtrent de wijze van terugkoppeling van de voortgang en de waarborgen ten aanzien van de privacy van de cursisten.


Nieuwe lockdown in Nederland

Het kabinet heeft zaterdag jl. besloten een nieuwe harde lockdown in ons land af te kondigen, teneinde de verspreiding van de nieuwe virusvariant omikron te beperken. Daarbij heeft het kabinet onder meer het dringende advies gegeven per dag nog maar twee personen thuis te ontvangen. Voorts heeft het kabinet besloten de kerstvakantie te vervroegen en te laten duren van maandag 20 december tot maandag 9 januari 2022.

Het bestuur van de stichting Taalkoppels Gouda heeft zich beraden op deze nieuwe kabinetsmaatregelen en wat die moeten betekenen voor de taalcoaching van onze taalcoaches. Het bestuur heeft daarbij overwogen dat veel van onze leerlingen en taalcoaches inmiddels zijn gevaccineerd en dat een aantal van ons inmiddels ook de boosterprik hebben gehad of binnenkort zullen krijgen. Deze feiten in ogenschouw nemend adviseert het bestuur u de taalcoaching op te schorten tot in ieder geval 9 januari 2022. Verwacht mag worden dat op die datum meer bekend zal zijn over de effecten van de nieuwe omikronvariant en zullen de gevaren daarvan beter in te schatten zijn. Let wel: het is een advies. U blijft natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk of u dit advies op wenst te volgen.


Kerstwens

Tenslotte wenst het bestuur van de stichting Taalkoppels Gouda alle taalcoaches en hun leerlingen hele gezellige kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2022!


 

Stichting Taalkoppels Gouda

IMG_5920

Waar staat Taalkoppels Gouda voor?

Vluchtelingen hebben het niet gemakkelijk en raken steeds meer op drift in Europa en vele andere delen van de wereld. Denk aan Syriërs, Afghanen, Oeigoeren, Eritreeërs, Iraki en de mensen op Moria. Beelden op televisie van vluchtelingenkampen, drijvende rubberbootjes op zee, mensen die verdrinken, mensensmokkelaars, gestikte mensen in vrachtwagens. De beelden branden even op ons netvlies en het gewone leven gaat door. We leren weinig tot niets van onze geschiedenis. Waarschuwingen in liedjes en beelden genoeg, maar wat  leren we ervan?

 

How many times must a man look up
Before he can see the sky
How many ears  must one man have
Before he can hear people cry
How many deaths will it take till he knows
That too many people have died
The answer my friend is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind…

Bob Dylan 1962 (over de Vietnamoorlog)

 

Over de muur

Maar wat is nu die heilstaat als er muren omheen staan
Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan
Ach wat is nou die heilstaat, zeg me wat is hij waard
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard

Harry Jekkers en het Klein Orkest 1983

Een strand in Turkije in 2019

Een klein jongetje spoelt op het strand aan. Zijn gezicht in het zand , de armen gespreid. De golfjes spoelen om hem heen.

Een rubberboot met tientallen vluchtelingen. We schrijven 2020. Mannen, vrouwen, kinderen met rugzakken, inderhaast volgepropte plastic tassen. Een boot ven de kustwacht nadert en laat de golven over de rubberen boot heen rollen. De mannen van de kustwacht staan grijnzend en lachend aan boord en laten de mensen achter in angst, wanhoop en woede.

 

Wat leren we hiervan?

De vrijwilligers van Taalkoppels Gouda willen vluchtelingen wel een veilig gevoel geven en ze daadwerkelijk helpen een nieuw leven op te bouwen. Gewoon door  warm menselijk contact en lekker praktisch  met ze aan de slag gaan: het verschil tussen de eu, ui, ie en ei, ooi en oei leren, een gesprekje voeren, een brief van de gemeente ‘ontleden’, meegaan op een sollicitatiegesprek, voorbereiden op een examen, brieven beantwoorden, samen huiswerk maken, Gouda leren kennen en ga zo maar door. Dat vinden wij belangrijk en we hebben er veel voor over om dat te realiseren.

Gezamenlijk met tientallen vrijwilligers doen we dat week in, week uit. Misschien kunnen anderen wat van ons leren?

 

Heeft u zin en tijd om ons daarbij te helpen, meld u dan aan via info@taalkoppelsgouda.nl of bij één van onze coördinatoren. U kunt ze ook mailen: Hans en Marjan.