Home


NIEUWS

Hans Holt opgenomen in ziekenhuis

Hans is vanwege een gecompliceerde beenbreuk, opgelopen bij een val op straat, opgenomen in het GHz. Maandag zal Hans naar verwachting worden geopereerd. Het ziet er naar uit dat Hans na de operatie geruime tijd zal moeten revalideren. Zijn werkzaamheden als coördinator voor de Stichting Taalkoppels Gouda worden gedurende Hans’ herstel waargenomen door Marjan Veltman en Hans Bruin.
Wij hebben Hans inmiddels veel sterkte gewenst en zullen hem, zodra hij het ziekenhuis weer mag verlaten, verrassen met een gezond presentje.

Henk Revoort (voorzitter)

NIEUWS

Derde coördinator taalcoaching

Vroegen we jullie in de vorige nieuwsbrief nog ons mee te helpen in de zoektocht naar een derde coördinator taalcoaching? Inmiddels kunnen we jullie melden dat we die in de persoon van Hans Bruin hebben gevonden! En daarmee zijn we, het bestuur en de beide andere coördinatoren, heel gelukkig en is de continuïteit gewaarborgd. Hans Bruin (Hans B als onderscheid van Hans H(olt)) woont in Gouda en is zeer gemotiveerd om de taken van coördinator op te pakken. Zijn motivatie om taalcoach-coördinator te worden, kunnen jullie lezen in de Nieuwsbrief van februari 2021.

Bestuur en coördinatoren van Taalkoppels Gouda

NIEUWS

Gevolgen verlenging lockdown voor de taalcoaching

Op 15 december vorig jaar vroegen we je, vanwege de Covid-19 besmettingen in ons land, om tot 20 januari 2021 taalcoaching op te schorten en dit via e-mail of whatsapp mee te delen aan je inburgeraar. Inmiddels heeft de regering besloten de lockdown te verlengen tot en met 2 maart 2021. Dit is natuurlijk een grote tegenvaller, maar de huidige besmettingssituatie maakt deze verlenging noodzakelijk. Natuurlijk kun je, als je inburgeraar daartoe bereid en in staat is, nog steeds de taalcoaching online voortzetten. Eind februari 2021 zullen we, aan de hand van de dan geldende voorschriften, jullie wederom informeren. Hopelijk is het aantal besmettingen dan sterk gedaald en kunnen we de fysieke taalcoaching hervatten.
Maar nog steeds geldt….. blijf gezond! En houd vol!

Bestuur en coördinatoren van Taalkoppels Gouda

Stichting Taalkoppels Gouda

IMG_5920

Waar staat Taalkoppels Gouda voor?

Vluchtelingen hebben het niet gemakkelijk en raken steeds meer op drift in Europa en vele andere delen van de wereld. Denk aan Syriërs, Afghanen, Oeigoeren, Eritreeërs, Iraki en de mensen op Moria. Beelden op televisie van vluchtelingenkampen, drijvende rubberbootjes op zee, mensen die verdrinken, mensensmokkelaars, gestikte mensen in vrachtwagens. De beelden branden even op ons netvlies en het gewone leven gaat door. We leren weinig tot niets van onze geschiedenis. Waarschuwingen in liedjes en beelden genoeg, maar wat  leren we ervan?

 

How many times must a man look up
Before he can see the sky
How many ears  must one man have
Before he can hear people cry
How many deaths will it take till he knows
That too many people have died
The answer my friend is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind…

Bob Dylan 1962 (over de Vietnamoorlog)

 

Over de muur

Maar wat is nu die heilstaat als er muren omheen staan
Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan
Ach wat is nou die heilstaat, zeg me wat is hij waard
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard

Harry Jekkers en het Klein Orkest 1983

Een strand in Turkije in 2019

Een klein jongetje spoelt op het strand aan. Zijn gezicht in het zand , de armen gespreid. De golfjes spoelen om hem heen.

Een rubberboot met tientallen vluchtelingen. We schrijven 2020. Mannen, vrouwen, kinderen met rugzakken, inderhaast volgepropte plastic tassen. Een boot ven de kustwacht nadert en laat de golven over de rubberen boot heen rollen. De mannen van de kustwacht staan grijnzend en lachend aan boord en laten de mensen achter in angst, wanhoop en woede.

 

Wat leren we hiervan?

De vrijwilligers van Taalkoppels Gouda willen vluchtelingen wel een veilig gevoel geven en ze daadwerkelijk helpen een nieuw leven op te bouwen. Gewoon door  warm menselijk contact en lekker praktisch  met ze aan de slag gaan: het verschil tussen de eu, ui, ie en ei, ooi en oei leren, een gesprekje voeren, een brief van de gemeente ‘ontleden’, meegaan op een sollicitatiegesprek, voorbereiden op een examen, brieven beantwoorden, samen huiswerk maken, Gouda leren kennen en ga zo maar door. Dat vinden wij belangrijk en we hebben er veel voor over om dat te realiseren.

Gezamenlijk met tientallen vrijwilligers doen we dat week in, week uit. Misschien kunnen anderen wat van ons leren?

 

Heeft u zin en tijd om ons daarbij te helpen, meld u dan aan via info@taalkoppelsgouda.nl of bij één van onze coördinatoren. U kunt ze ook mailen: Hans en Marjan.