Home


NIEUWS

We starten geleidelijk aan de taalcoaching weer op!

Het Kabinet heeft besloten de strenge maatregelen om te voorkomen dat Corona zich verder verspreidt, met ingang van 28 april 2021 een beetje te versoepelen. Zo mogen de terrassen weer beperkt open, kunnen we weer winkelen zonder afspraak en mogen we weer maximaal twee mensen thuis ontvangen. Ook worden steeds meer mensen ingeënt tegen Corona.

Dit alles is voor het bestuur en de coördinatoren van de Stichting Taalkoppels Gouda aanleiding ook de taalcoaching geleidelijk weer op te starten. Wij vragen aan de taalcoaches, die de taalcoaching weer willen beginnen, contact op te nemen met hun inburgeraar en hem/haar de vraag voor te leggen of hij/zij ook de taalcoaching weer wil vervolgen. We benadrukken dat de wens om de taalcoaching te hervatten uitdrukkelijk van beide kanten moet bestaan. Als één van beide partijen hervatting nog niet ziet zitten, dan wordt er nog niet gestart.

En als jullie in onderling overleg besluiten de taalcoaching te hervatten, dan gebeurt dat natuurlijk met in achtneming van de huidige voorwaarden. Stoppen bij Corona-gerelateerde klachten en de 1,5 meter afstand in acht nemen.

We hopen dat we medio juni van dit jaar met de taalcoaching weer op 100% zitten. Dat is dan voldoende reden voor een bijeenkomst met alle taalcoaches om dat heuglijke feit met elkaar te vieren. Zodra meer bekend is over deze bijeenkomst zullen we jullie daarover informeren.

Bestuur en coördinatoren van de stichting Taalkoppels Gouda

Stichting Taalkoppels Gouda

IMG_5920

Waar staat Taalkoppels Gouda voor?

Vluchtelingen hebben het niet gemakkelijk en raken steeds meer op drift in Europa en vele andere delen van de wereld. Denk aan Syriërs, Afghanen, Oeigoeren, Eritreeërs, Iraki en de mensen op Moria. Beelden op televisie van vluchtelingenkampen, drijvende rubberbootjes op zee, mensen die verdrinken, mensensmokkelaars, gestikte mensen in vrachtwagens. De beelden branden even op ons netvlies en het gewone leven gaat door. We leren weinig tot niets van onze geschiedenis. Waarschuwingen in liedjes en beelden genoeg, maar wat  leren we ervan?

 

How many times must a man look up
Before he can see the sky
How many ears  must one man have
Before he can hear people cry
How many deaths will it take till he knows
That too many people have died
The answer my friend is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind…

Bob Dylan 1962 (over de Vietnamoorlog)

 

Over de muur

Maar wat is nu die heilstaat als er muren omheen staan
Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan
Ach wat is nou die heilstaat, zeg me wat is hij waard
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard

Harry Jekkers en het Klein Orkest 1983

Een strand in Turkije in 2019

Een klein jongetje spoelt op het strand aan. Zijn gezicht in het zand , de armen gespreid. De golfjes spoelen om hem heen.

Een rubberboot met tientallen vluchtelingen. We schrijven 2020. Mannen, vrouwen, kinderen met rugzakken, inderhaast volgepropte plastic tassen. Een boot ven de kustwacht nadert en laat de golven over de rubberen boot heen rollen. De mannen van de kustwacht staan grijnzend en lachend aan boord en laten de mensen achter in angst, wanhoop en woede.

 

Wat leren we hiervan?

De vrijwilligers van Taalkoppels Gouda willen vluchtelingen wel een veilig gevoel geven en ze daadwerkelijk helpen een nieuw leven op te bouwen. Gewoon door  warm menselijk contact en lekker praktisch  met ze aan de slag gaan: het verschil tussen de eu, ui, ie en ei, ooi en oei leren, een gesprekje voeren, een brief van de gemeente ‘ontleden’, meegaan op een sollicitatiegesprek, voorbereiden op een examen, brieven beantwoorden, samen huiswerk maken, Gouda leren kennen en ga zo maar door. Dat vinden wij belangrijk en we hebben er veel voor over om dat te realiseren.

Gezamenlijk met tientallen vrijwilligers doen we dat week in, week uit. Misschien kunnen anderen wat van ons leren?

 

Heeft u zin en tijd om ons daarbij te helpen, meld u dan aan via info@taalkoppelsgouda.nl of bij één van onze coördinatoren. U kunt ze ook mailen: Hans en Marjan.