Home


NIEUWS

Goudaboulevard Koningsdag

Goed voorbeeld van inburgering: spullen verkopen op de Oranjeboulevard op zaterdag 27 april 2024.


In memoriam JAN ZANDSTRA

We kregen het droevige bericht dat JAN ZANDSTRA op donderdag 21 maart is overleden aan de gevolgen van de ziekte ALS. Jan was behalve taalcoach van het eerste uur ook de tekenaar/cartoonist die de door ons uitgegeven boeken Grammatica Dramatica en het Oei oei boek met zijn tekeningen toegankelijker en leuker heeft gemaakt. We zijn hem hier nog steeds heel dankbaar voor en wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit grote verlies. Ook wij gaan deze sympathieke kunstenaar missen. De uitvaart van Jan heeft op vrijdag 29 maart onder zeker grote belangstelling plaatsgevonden.


Jaarverslag 2023 en financiële verantwoording 2023

Het jaarverslag en de financïele verantwoording (de zogenaamde staat van baten en lasten) over 2023 zijn te vinden onder het beleid van de Stichting.


Pubquiz in het Ontmoetingscafé

Vrijdag 1 maart jongstleden heeft de stichting Taalkoppels Gouda een pubquiz georganiseerd in het Ontmoetingscafé in de Chocoladefabriek in Gouda.

Zes teams streden om de winst die bestond uit een Goudse stroopwafel voor elk teamlid. Alle teams moesten zelf een naam verzinnen. Gestreden werd in negen onderdelen:

  • Wie is dit? Aan de hand van een foto moest de naam van degene op de foto worden genoteerd.
  • Aardrijkskunde. Er werden vragen gesteld over verschillende landen.
  • Geschiedenis. Dit bleek een lastig onderdeel.
  • Welk land of provincie is dit? Er werden beelden getoond van een provincie of land en de naam moest worden genoteerd.
  • Taal 1. Van een werkwoord moest de juiste vervoeging in een zin worden geplaatst.
  • Taal 2. Zinnen moesten in juist Nederlands worden aangevuld.
  • Voorzetsels. Ook dit blijft een lastig probleem om het juiste voorzetsel te vinden.
  • Natuur. Aan de hand van een getoonde foto moest de juiste naam van het dier of de plant worden vermeld.
  • Tegenstellingen. Dit bleek uiteindelijk een makkelijke opgave.

De deelnemers vonden de pubquiz die door Hans en Marjan werd samengesteld een heel leerzame manier om Nederlands te oefenen en om hun woordenschat op een prettige manier uit te breiden.

Allen vonden het een aangename ochtend en zeker voor herhaling vatbaar.


Taalkoppels sluit samenwerkingsovereenkomst met Taalhuis 

Donderdag 8 februari 2024 hebben Wanda Prins, de coördinator van het Taalhuis van de bibliotheek Gouda en Henk Revoort, namens het bestuur van de stichting Taalkoppels Gouda, een samenwerkingovereenkomst getekend.

In de overeenkomst hebben partijen een aantal afspraken gemaakt. Zo zal het Taalhuis personen, die ondersteuning op het gebied van taalvaardigheden nodig hebben, bij Taalkoppels aanmelden. Ook biedt het Taalhuis de ruimte CACAO in de bibliotheek aan Taalkoppels aan voor het oefenen en stelt het Taalhuis haar boeken- en materiaalcollectie beschikbaar aan taalcoaches en deelnemers van Taalkoppels.  Voorts ontvangt Taalkoppels jaarlijks een aantal cadeau-lidmaatschapskaarten. Met de kaarten kunnen deelnemers van Taalkoppels een jaar lang gratis boeken en andere materialen uit de bibliotheek lenen. In de overeenkomst is afgesproken dat er minimaal éénmaal per jaar een evaluatiegesprek zal plaatsvinden en dat we elkaar over en weer informeren over onze activiteiten.

Het bestuur is verheugd dat met deze, voor ons belangrijke partner, een overeenkomst is gesloten. Het is de bevestiging van een al jaren bestaande intensieve en succesvolle samenwerking.

Samenwerking Taalkoppels met Taalhuis

(Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met het Taalhuis. Vlnr: Henk Revoort, voorzitter Taalkoppels Gouda, Marjan Veltman, coördinator Taalkoppels, Wanda Prins, coördinator Taalhuis en Erna Staal, directeur bibliotheek Gouda. Foto: Taalkoppels Gouda)


Taalkoppels viert eerste lustrum          5 jaar
We zijn in 2018 gestart met de Stichting Taalkoppels Gouda, dus bestaan we dit jaar vijf jaar. Op woensdag 15 november jongstleden hebben we daar samen bij stil gestaan.

We vierden ons feestje in de Steenlandzaal van de Chocoladefabriek in Gouda. Mede dank zij de bijdrage van Wanda Prins, taalhuiscoördinator bij het Taalhuis van de bibliotheek Gouda, werd het een geweldige avond, waar we met veel plezier op terugkijken. Over belangstelling hadden we niet te klagen. In totaal waren en ruim 40 personen in de zaal waaronder veel taalcaoches, maar ook taalleerlingen en vertegenwoordigers van de gemeente Gouda.

We hebben een tweetal zeer aansprekende inleiders mogen verwelkomen. Voor de pauze hield Mohammed Razouk een inleiding over zijn ervaringen met het inburgeren in ons land. Mohammed vertelde dat zijn inburgering met vallen en opstaan en de nodige hobbels is gebeurd. Inmiddels spreekt hij voortreffelijk Nederlands en heeft een HBO opleiding in de ICT afgerond. Momenteel werkt Mohammed als senior ICT medewerker bij een gerenommeerd bedrijf, is hij getrouwd en hebben hij en zijn vrouw samen twee lieve kinderen.
Lustrum
(Op de foto vlnr: Jaap Warners en Gerdien Kuiper (bestuursleden Taalkoppels, Milo Schoenmaker, COA), Mohammed Razouk (adviseur bestuur Taalkoppels) en Henk Revoort (voorzitter Taalkoppels). Foto: Milo Schoenmaker)

Na de pauze mochten we Milo Schoenmaker welkom heten. De heer Schoenmaker, tot 2019 burgemeester van Gouda, is sindsdien bestuursvoorzitter van het COA. Het COA is in ons land verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers.

De heer Schoenmaker ging in zijn inleiding in op de veranderde situatie sinds zijn aantreden. In het begin was de instroom van asielzoekers nog redelijk te overzien en kon hij elk jaar een bezoek brengen aan alle AZC’s. Nu is de situatie beduidend anders. Momenteel zitten er 32.000 asielzoekers met een status in de AZC’s en zijn zij in afwachting van huisvesting in gemeenten in ons land. Omdat er weinig tot geen huurhuizen in ons land beschikbaar zijn stokt de doorstroming in de AZC’s. Aangezien de instroom van asielzoekers ook doorgaat en ook de procedure bij de IND lang duurt, ontstaan de bekende problemen in Ter Apel en in de AZC’s. Het opvangen van asielzoekers, ook met een status, gebeurt in noodopvang locaties zoals in kazernes en op cruiseschepen. Dat is een zeer ongewenste en heel kostbare situatie, aldus Schoenmaker, maar helaas onvermijdelijk.

Na beide inleidingen was er volop gelegenheid tot napraten onder genot ven een drankje en een hapje. Het bleef nog lang gezellig. 

Henk Revoort
Voorzitter

Puzzelkwis met Hans

Puzzelkwis met Hans 10 februari foto A                                Foto B Puzzelkwis met Hans 10 februari

Afgelopen vrijdag 10 februari verzorgde Hans Holt voor een drukbezocht Ontmoetingscafé een puzzelkwis. Het was een groot succes met twee trotse winnaars. De prijs was een pak echte Kamphuizer wafels!! 

Logo


Goede informatie en ondersteuning over energie

https://www.steffie.nl/

We hebben in het Nederlands, Arabisch en Engels duidelijke folders laten maken met tips over het nemen van energiebesparende maatregelen. Energiecoaches kunnen meekijken in huis, als mensen dat willen. Samen met bewoners kijken energiecoaches naar simpele maatregelen die  zorgen voor behoorlijke besparingen. Denk aan tochtstrips, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop, etc. Op de website Maak Gouda duurzaam staan altijd de laatste acties. En op https://energie.steffie.nl/nl staat een duidelijke uitleg, met beeld en geluid. Deze site kunnen taalcoaches samen met degene die ze bezoeken bekijken.

 

KENNISMAKEN MET

een taalcoach en haar pupil


NIEUWSBRIEF JUNI 2022

De nieuwste Nieuwsbrief staat op de website! En taalcoördinator Marjan op de boot!

Marjan op de boot te Gouda


SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET NLTRAINING

De stichting Taalkoppels Gouda heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met NLTraining. NLTraining is het opleidingsinstituut dat in opdracht van de gemeente Gouda (en omliggende gemeenten) met ingang van 1 januari 2022 het onderdeel Nederlands voor de inburgeraars, die per die datum onder de nieuwe Inburgeringswet vallen, gaat verzorgen. Wij zijn erg blij dat we deze samenwerkingsovereenkomst met NLTraining hebben kunnen sluiten. De overeenkomst betekent dat NLTraining cursisten/inburgeraars, die individuele taalcoaching wensen, zal aanmelden bij de stichting Taalkoppels Gouda. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt omtrent de wijze van terugkoppeling van de voortgang en de waarborgen ten aanzien van de privacy van de cursisten.


 

Stichting Taalkoppels Gouda

IMG_5920

Waar staat Taalkoppels Gouda voor?

Vluchtelingen hebben het niet gemakkelijk en raken steeds meer op drift in Europa en vele andere delen van de wereld. Denk aan Syriërs, Afghanen, Oeigoeren, Eritreeërs, Iraki en de mensen op Moria. Beelden op televisie van vluchtelingenkampen, drijvende rubberbootjes op zee, mensen die verdrinken, mensensmokkelaars, gestikte mensen in vrachtwagens. De beelden branden even op ons netvlies en het gewone leven gaat door. We leren weinig tot niets van onze geschiedenis. Waarschuwingen in liedjes en beelden genoeg, maar wat  leren we ervan?

 

How many times must a man look up
Before he can see the sky
How many ears  must one man have
Before he can hear people cry
How many deaths will it take till he knows
That too many people have died
The answer my friend is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind…

Bob Dylan 1962 (over de Vietnamoorlog)

 

Over de muur

Maar wat is nu die heilstaat als er muren omheen staan
Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan
Ach wat is nou die heilstaat, zeg me wat is hij waard
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard

Harry Jekkers en het Klein Orkest 1983

Een strand in Turkije in 2019

Een klein jongetje spoelt op het strand aan. Zijn gezicht in het zand , de armen gespreid. De golfjes spoelen om hem heen.

Een rubberboot met tientallen vluchtelingen. We schrijven 2020. Mannen, vrouwen, kinderen met rugzakken, inderhaast volgepropte plastic tassen. Een boot ven de kustwacht nadert en laat de golven over de rubberen boot heen rollen. De mannen van de kustwacht staan grijnzend en lachend aan boord en laten de mensen achter in angst, wanhoop en woede.

 

Wat leren we hiervan?

De vrijwilligers van Taalkoppels Gouda willen vluchtelingen wel een veilig gevoel geven en ze daadwerkelijk helpen een nieuw leven op te bouwen. Gewoon door  warm menselijk contact en lekker praktisch  met ze aan de slag gaan: het verschil tussen de eu, ui, ie en ei, ooi en oei leren, een gesprekje voeren, een brief van de gemeente ‘ontleden’, meegaan op een sollicitatiegesprek, voorbereiden op een examen, brieven beantwoorden, samen huiswerk maken, Gouda leren kennen en ga zo maar door. Dat vinden wij belangrijk en we hebben er veel voor over om dat te realiseren.

Gezamenlijk met tientallen vrijwilligers doen we dat week in, week uit. Misschien kunnen anderen wat van ons leren?

 

Heeft u zin en tijd om ons daarbij te helpen, meld u dan aan via info@taalkoppelsgouda.nl of bij één van onze coördinatoren. U kunt ze ook mailen: Hans en Marjan.