Home


NIEUWS

Weer verlenging van de lockdown en nieuws over Hans Holt

We hoopten met zijn allen nog dat de lock-down vanaf 30 maart op zijn minst zou worden versoepeld, maar dinsdag jl. heeft het kabinet besloten dat de lock-down in ieder geval nog tot en met 20 april wordt voortgezet. Natuurlijk een grote tegenvaller voor de taalcoaches en jullie inburgeraars. Maar helaas het kabinet vindt de besmettingscijfers nog steeds te hoog om grote versoepelingen toe te staan.
Daarom ook aan de taalcoaches het verzoek de taalcoaching nog niet te hervatten. Wel vragen we jullie via mail of app contact te houden met jullie inburgeraar om te voorkomen dat zij in een isolement terecht komen. Krijg je signalen, die wijzen op klachten als gevolg van het isolement, trek dan aan te bel bij je coördinator. Samen kunnen jullie dan bezien of en zo ja welke actie ondernomen kan worden. Zodra we de taalcoaching willen hervatten, laten we jullie direct weten.
Over coördinator gesproken, wat Hans Holt betreft is er gelukkig wat vooruitgang. Hans is met succes geopereerd en heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. Hij verblijft nu in een revalidatiecentrum om te herstellen en weer mobiel te worden. Hans heeft nog wel een lange weg te gaan.

Het bestuur en coördinatoren van de stichting Taalkoppels Gouda

Stichting Taalkoppels Gouda

IMG_5920

Waar staat Taalkoppels Gouda voor?

Vluchtelingen hebben het niet gemakkelijk en raken steeds meer op drift in Europa en vele andere delen van de wereld. Denk aan Syriërs, Afghanen, Oeigoeren, Eritreeërs, Iraki en de mensen op Moria. Beelden op televisie van vluchtelingenkampen, drijvende rubberbootjes op zee, mensen die verdrinken, mensensmokkelaars, gestikte mensen in vrachtwagens. De beelden branden even op ons netvlies en het gewone leven gaat door. We leren weinig tot niets van onze geschiedenis. Waarschuwingen in liedjes en beelden genoeg, maar wat  leren we ervan?

 

How many times must a man look up
Before he can see the sky
How many ears  must one man have
Before he can hear people cry
How many deaths will it take till he knows
That too many people have died
The answer my friend is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind…

Bob Dylan 1962 (over de Vietnamoorlog)

 

Over de muur

Maar wat is nu die heilstaat als er muren omheen staan
Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan
Ach wat is nou die heilstaat, zeg me wat is hij waard
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard

Harry Jekkers en het Klein Orkest 1983

Een strand in Turkije in 2019

Een klein jongetje spoelt op het strand aan. Zijn gezicht in het zand , de armen gespreid. De golfjes spoelen om hem heen.

Een rubberboot met tientallen vluchtelingen. We schrijven 2020. Mannen, vrouwen, kinderen met rugzakken, inderhaast volgepropte plastic tassen. Een boot ven de kustwacht nadert en laat de golven over de rubberen boot heen rollen. De mannen van de kustwacht staan grijnzend en lachend aan boord en laten de mensen achter in angst, wanhoop en woede.

 

Wat leren we hiervan?

De vrijwilligers van Taalkoppels Gouda willen vluchtelingen wel een veilig gevoel geven en ze daadwerkelijk helpen een nieuw leven op te bouwen. Gewoon door  warm menselijk contact en lekker praktisch  met ze aan de slag gaan: het verschil tussen de eu, ui, ie en ei, ooi en oei leren, een gesprekje voeren, een brief van de gemeente ‘ontleden’, meegaan op een sollicitatiegesprek, voorbereiden op een examen, brieven beantwoorden, samen huiswerk maken, Gouda leren kennen en ga zo maar door. Dat vinden wij belangrijk en we hebben er veel voor over om dat te realiseren.

Gezamenlijk met tientallen vrijwilligers doen we dat week in, week uit. Misschien kunnen anderen wat van ons leren?

 

Heeft u zin en tijd om ons daarbij te helpen, meld u dan aan via info@taalkoppelsgouda.nl of bij één van onze coördinatoren. U kunt ze ook mailen: Hans en Marjan.