Home


NIEUWS

Rabo Clubsupport 2023
Wij doen weer mee met Rabo ClubSupport 2023! Mogen we ook nu weer op jouw stem rekenen?

Tot 26 september kunnen alle leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op onder meer de Stichting Taalkoppels Gouda. De Rabobank-leden bepalen op deze manier welke clubs of verenigingen een financieel steuntje in de rug krijgen van de Rabobank. Wij willen het geld, dat we van de Rabobank krijgen, gebruiken voor het verder professionaliseren van ons werk waaronder het (bij)scholen van onze bestaande en nieuwe taalcoaches

Stem nu direct! Dit kan in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport, waarna je kunt inloggen op je bankrekening. Onze stichting Taalkoppels Gouda valt onder regio Hollandse IJssel en omstreken.

Deel dit bericht a.u.b. met familie en vrienden via uw sociale media en/of e-mail want elke stem telt! Alvast bedankt.

Het bestuur van de Stichting Taalkoppels Gouda,
Henk Revoort
Voorzitter


Puzzelkwis met Hans

Puzzelkwis met Hans 10 februari foto A                                Foto B Puzzelkwis met Hans 10 februari

Afgelopen vrijdag 10 februari verzorgde Hans Holt voor een drukbezocht Ontmoetingscafé een puzzelkwis. Het was een groot succes met twee trotse winnaars. De prijs was een pak echte Kamphuizer wafels!! 

Logo


Goede informatie en ondersteuning over energie

https://www.steffie.nl/

We hebben in het Nederlands, Arabisch en Engels duidelijke folders laten maken met tips over het nemen van energiebesparende maatregelen. Energiecoaches kunnen meekijken in huis, als mensen dat willen. Samen met bewoners kijken energiecoaches naar simpele maatregelen die  zorgen voor behoorlijke besparingen. Denk aan tochtstrips, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop, etc. Op de website Maak Gouda duurzaam staan altijd de laatste acties. En op https://energie.steffie.nl/nl staat een duidelijke uitleg, met beeld en geluid. Deze site kunnen taalcoaches samen met degene die ze bezoeken bekijken.

 

KENNISMAKEN MET

een taalcoach en haar pupil


NIEUWSBRIEF JUNI 2022

De nieuwste Nieuwsbrief staat op de website! En taalcoördinator Marjan op de boot!

Marjan op de boot te Gouda


SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET NLTRAINING

De stichting Taalkoppels Gouda heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met NLTraining. NLTraining is het opleidingsinstituut dat in opdracht van de gemeente Gouda (en omliggende gemeenten) met ingang van 1 januari 2022 het onderdeel Nederlands voor de inburgeraars, die per die datum onder de nieuwe Inburgeringswet vallen, gaat verzorgen. Wij zijn erg blij dat we deze samenwerkingsovereenkomst met NLTraining hebben kunnen sluiten. De overeenkomst betekent dat NLTraining cursisten/inburgeraars, die individuele taalcoaching wensen, zal aanmelden bij de stichting Taalkoppels Gouda. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt omtrent de wijze van terugkoppeling van de voortgang en de waarborgen ten aanzien van de privacy van de cursisten.


 

NIEUWS

Puzzelkwis met Hans

Puzzelkwis met Hans 10 februari foto A                                Foto B Puzzelkwis met Hans 10 februari

Afgelopen vrijdag 10 februari verzorgde Hans Holt voor een drukbezocht Ontmoetingscafé een puzzelkwis. Het was een groot succes met twee trotse winnaars. De prijs was een pak echte Kamphuizer wafels!! 

Logo


Goede informatie en ondersteuning over energie

https://www.steffie.nl/

We hebben in het Nederlands, Arabisch en Engels duidelijke folders laten maken met tips over het nemen van energiebesparende maatregelen. Energiecoaches kunnen meekijken in huis, als mensen dat willen. Samen met bewoners kijken energiecoaches naar simpele maatregelen die  zorgen voor behoorlijke besparingen. Denk aan tochtstrips, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop, etc. Op de website Maak Gouda duurzaam staan altijd de laatste acties. En op https://energie.steffie.nl/nl staat een duidelijke uitleg, met beeld en geluid. Deze site kunnen taalcoaches samen met degene die ze bezoeken bekijken.

 

KENNISMAKEN MET

een taalcoach en haar pupil


NIEUWSBRIEF JUNI 2022

De nieuwste Nieuwsbrief staat op de website! En taalcoördinator Marjan op de boot!

Marjan op de boot te Gouda


SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET NLTRAINING

De stichting Taalkoppels Gouda heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met NLTraining. NLTraining is het opleidingsinstituut dat in opdracht van de gemeente Gouda (en omliggende gemeenten) met ingang van 1 januari 2022 het onderdeel Nederlands voor de inburgeraars, die per die datum onder de nieuwe Inburgeringswet vallen, gaat verzorgen. Wij zijn erg blij dat we deze samenwerkingsovereenkomst met NLTraining hebben kunnen sluiten. De overeenkomst betekent dat NLTraining cursisten/inburgeraars, die individuele taalcoaching wensen, zal aanmelden bij de stichting Taalkoppels Gouda. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt omtrent de wijze van terugkoppeling van de voortgang en de waarborgen ten aanzien van de privacy van de cursisten.


 

Stichting Taalkoppels Gouda

IMG_5920

Waar staat Taalkoppels Gouda voor?

Vluchtelingen hebben het niet gemakkelijk en raken steeds meer op drift in Europa en vele andere delen van de wereld. Denk aan Syriërs, Afghanen, Oeigoeren, Eritreeërs, Iraki en de mensen op Moria. Beelden op televisie van vluchtelingenkampen, drijvende rubberbootjes op zee, mensen die verdrinken, mensensmokkelaars, gestikte mensen in vrachtwagens. De beelden branden even op ons netvlies en het gewone leven gaat door. We leren weinig tot niets van onze geschiedenis. Waarschuwingen in liedjes en beelden genoeg, maar wat  leren we ervan?

 

How many times must a man look up
Before he can see the sky
How many ears  must one man have
Before he can hear people cry
How many deaths will it take till he knows
That too many people have died
The answer my friend is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind…

Bob Dylan 1962 (over de Vietnamoorlog)

 

Over de muur

Maar wat is nu die heilstaat als er muren omheen staan
Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan
Ach wat is nou die heilstaat, zeg me wat is hij waard
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard

Harry Jekkers en het Klein Orkest 1983

Een strand in Turkije in 2019

Een klein jongetje spoelt op het strand aan. Zijn gezicht in het zand , de armen gespreid. De golfjes spoelen om hem heen.

Een rubberboot met tientallen vluchtelingen. We schrijven 2020. Mannen, vrouwen, kinderen met rugzakken, inderhaast volgepropte plastic tassen. Een boot ven de kustwacht nadert en laat de golven over de rubberen boot heen rollen. De mannen van de kustwacht staan grijnzend en lachend aan boord en laten de mensen achter in angst, wanhoop en woede.

 

Wat leren we hiervan?

De vrijwilligers van Taalkoppels Gouda willen vluchtelingen wel een veilig gevoel geven en ze daadwerkelijk helpen een nieuw leven op te bouwen. Gewoon door  warm menselijk contact en lekker praktisch  met ze aan de slag gaan: het verschil tussen de eu, ui, ie en ei, ooi en oei leren, een gesprekje voeren, een brief van de gemeente ‘ontleden’, meegaan op een sollicitatiegesprek, voorbereiden op een examen, brieven beantwoorden, samen huiswerk maken, Gouda leren kennen en ga zo maar door. Dat vinden wij belangrijk en we hebben er veel voor over om dat te realiseren.

Gezamenlijk met tientallen vrijwilligers doen we dat week in, week uit. Misschien kunnen anderen wat van ons leren?

 

Heeft u zin en tijd om ons daarbij te helpen, meld u dan aan via info@taalkoppelsgouda.nl of bij één van onze coördinatoren. U kunt ze ook mailen: Hans en Marjan.