Gerdien Kuiper

Gerdien Kuiper

geb.  08-11-1942
tel.    0182-530686 / 06-20405983
mail: gerdien.kuiper[at]caiway.nl

docent klassieke talen; conrector havo/vwo

1976 – 1985: lid Amnesty International werkgroep Gouda
2001 – 2006: ouderling Gereformeerde Kerk (PKN), wijkgemeente de Veste
2005 – 2008: lid van de Seniorenraad Gouda (advisering aan B en W inzake ouderenbeleid)
2006 – 2010: voortrekker dialooggroep moslima’s – protestantse vrouwen PKN De Veste
maart 2009 – september 2010 Vluchtelingenwerk Gouda, maatschappelijk begeleider
april 2012- januari 2016: thuismentor Mentorproject Brede school Gouda
29-10-2-016:  Ontmoetingsdag met hier wonende vluchtelingen (door de Raad van Kerken)
februari 2017: taalcoach Humanitas MH

april 2018: taalcoach Taalkoppels Gouda