Hans Holt

hans holt

Ik ben geboren in 1946 en opgegroeid in een gezin met 2 broers en 5 zussen. Mijn vader overleed op jonge leeftijd. Mijn  moeder stond er dus gedurende de opvoeding van haar kinderen grotendeels alleen voor.  Een tijd van rijkdom in sociale zin en van armoede in geldelijke zin.

Na het voortgezet onderwijs heb ik, op wat toen nog de  kweekschool heette, de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer behaald.

Ik ben daarna gestart als onderwijzer in het lager onderwijs  van 1968 tot 1976. In alle klassen les gegeven van  klas 3 t/m 6; een heerlijke tijd! Gedurende de laatste jaren in het lager onderwijs heb ik de studie Pedagogiek  A en B afgerond.

In 1976 maakte ik de overstap naar het project ‘Onderwijs en Sociaal Milieu (OSM)’ in Rotterdam, aanvankelijk als schoolbegeleider en later als hoofd van de afdeling Veldwerk.

Na de succesvolle afsluiting van dat project ben ik overgestapt naar de Schooladviesdienst Rotterdam; later omgedoopt tot Centrum Educatieve Dienstverlening. Daar werd ik hoofd van de afdeling Primair Onderwijs tot aan mijn (vervroegde) pensioen.

Ik ben de meer dan gelukkige vader van drie beeldschone dochters en ook nog eens 5 kleinkinderen. Veel meer heeft een mens niet te wensen!