Sagenn

Sagenn biedt gratis taallessen aan voor inwoners van Gouda,  Krimpenerwaard, Zuidplas Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk. De inburgeraars die onder de oude inburgeringswet op A2-niveau examen hebben gedaan, kunnen bij Sagenn op kosten van de gemeente een B1-cursus volgen. Ook statushouders die  hun inburgering  niet succesvol hebben afgesloten b.v. doordat de examen niet zijn gehaald of door andere uitval, kunnen bij Sagenn op A1- en A2-niveau gratis les krijgen. Sagenn is gehuisvest aan de Büchnerweg 3,   2803 GR Gouda  telefoon: 06 20647934.