Gemeente Gouda: Een toegang voor alle sociale hulpvragen

Met ingang van 1 januari 2021 is er voor elke inwoner van Gouda één toegang voor alle gemeentelijke ondersteuning op basis van de Wmo, de jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening. Er is voor alle vragen één telefoonnummer (140182) en dezelfde openingstijden. Daarbij wordt steeds gekeken vanuit het perspectief van de klant. Zijn of haar ondersteuningsvraag sis het belangrijkste. Het streven is dus, dat niet de wet maar de klant centraal staat. Waar mogelijk krijgt elke klant één vaste contactpersoon bij de gemeente. Klik hier het animatiefilmpje aan.