V.V.A.O.

We willen graag samenwerken met de VVAO. Deze vereniging ondersteunt vluchtelingenvrouwen met een hogere opleiding. Deze vrouwen worden extra geholpen met de Nederlandse taal en  worden begeleid naar een vervolgopleiding  of werk. Het gaat met name om vrouwen die in het land van herkomst een ‘hoge’ opleiding hebben genoten en die beschikken over een verblijfsstatus. Het voornaamste doel van de vereniging is het creëren van betere kansen op de arbeidsmarkt  voor deze specifieke doelgroep. Als je zo’n kansrijke vrouw momenteel begeleidt, laat dat dan aan één van de coördinatoren weten. Dan worden ze aangemeld bij de VVAO.